TETANVUI

DATA: 22.00 GB

HSD: 24 Giờ

Gia hạn tự động:

20.000 đ

Thuê bao trả trước, trả sau MobiFone di động của MobiFone: MobiGold, MobiF, MobiQ, MobiCard, Q-Student, Mobi365, MobiZone, E-Talk, Trả sau doanh nghiệp, các BHM vùng các Công ty Khu vực

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật