Gói dài kỳ 6HD90

DATA: 63.00 GB

HSD: 7 Tháng

Gia hạn tự động:

450.000 đ

Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật