Gói dài kỳ 12HD70N

DATA: 180.00 GB

HSD: 360 Ngày

Gia hạn tự động:

500.000 đ

Data: 500 MB/ngày. Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của MobiFone đang hoạt động 02 chiều.

Điều khoản & quy định

Gói Data nổi bật