Combo FV119

Thoại gọi đi: 500 phút

Thoại gọi đến: 30 phút

DATA: 60.00 GB

HSD: 30 Ngày

Gia hạn tự động:

119.000 đ

Các thuê bao hòa mạng mới từ ngày 1/8/2020 Hoặc các thuê bao nhận được tin nhắn mời tham gia

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật