Tên gói cước
CGDT
Giá gói
199.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước tương tự
 • V180
  180.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 240.00 GB  
 • V90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • PT70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • NA70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • NA90
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 15.00 GB  
 • CGDG
  99.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • CGDT
  199.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 180.00 GB