Tên gói cước
CGD
Giá gói
8.000 đ
Thời hạn
1 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước tương tự
 • MBF30
  30.000 đ / 7 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • CGD
  8.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • GAMI5
  5.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 0.49 GB  
 • D10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 8.00 GB  
 • BF30
  10.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 5 phút DATA: 8.00 GB
 • D24
  20.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB  
 • GAMI10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 1.00 GB