Hội viên được sử dụng miễn phí phòng khách hạng thương gia tại các sân bay ở Việt nam, giảm 500.000 đồng/chơi golf cùng vô vàn các lợi ích hấp dẫn khác.