Các khách hàng MobiFone có khá nhiều thắc mắc về “thư viện” thông tin các gói cước MobiFone, đặc biệt là thời gian cam kết sử dụng. Dưới đây là tổng hợp các gói cước cam kết của MobiFone cũng như quy định về thời hạn sử dụng gói cước, sẽ rất hữu hiệu cho các thuê bao khi có mong muốn đăng ký dịch vụ.

 

Theo đó, thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định. Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, thuê bao không được chuyển mạng giữ số.

 

 

Hãy cùng xem các gói cước cam kết cho khách hàng cá nhân mà bạn có thể đăng ký nhé:

Tên gói cước

Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ của MobiFone

C90, C90N

QT50, THAGA, THAGA102, THAGA5, THAGA100, MAXTN, 8DMAX, SV100, MAX100. TN50, QN50, MC50, VUADATA4/5/6; C50

M79, MC90, MC149, MC299, CB3, CB5

K9, K90. C190, C290, C390, C490.

MF69, MFC99, MF101, MFC149, MC179, MF150, C69, C149, C101, C171

BK, MPNT, Y5, BIG60, D5, MOBIBIG, TAM, 8E, T59, T29, M25BK, 24G, MIU2GB, MOBIBIG2018, TNX, TAMGOI, 21G, 8P, PQ

KN69, KN149, KN101, KN171, KN145, KN45, KN180, M101, M179, M69, M99, M149, E109, E169, E379, E999

MPost

CK150, CK250, CK300, CK400, CK500, CK800, CK1000, CK1200, CK1500

720 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 720 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

12M1399, 12M199, 12M199-S, 12M299, 12M499, 12M479, 12M599, 12M579, COMBO3, COMBO4, COMBO5, COMBO6, GALAXY1, GALAXY2, GALAXY3, GALAXY4, GALAXY5, GALAXYSS, IPLAN1, IPLAN2, IPLAN3, IPLAN4, IPLAN5, IPLAN6, IPLAN7, 12M1379, 12M399, 12M99, 12S199, 12S299, 12SUB1099, 12SUB1399, 12SUB1499, 12SUB199, 12SUB299, 12SUB399, 12SUB499, 12SUB599, 12SUB699, 12SUB999, 12SUBF199, FPT99-2018, FPT199, FPT199-2018, FPT299-2018, FPT299, FPT399-2018, FPT499-2018, FPT499, FPT599, FPT599-2018, FPT999, FPT999-2018, FPT1399, FPT1399-2018, FPT99-GH, FPT199-GH, FPT299-GH, FPT399-GH, FPT499-GH, FPT599-GH, FPT999-GH, FPT1399-GH, FPT99N, FPT199N, FPT299N, FPT399N, FPT499N, FPT599N, FPT999N, FPT1399N, FPT99F, FPT199F, FPT299F, FPT399F, FPT499F, FPT599F, FPT999F, FPT1399F

360 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 360 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

15M199

450 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 450 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

18M1399, 18M199, 18M199-S, 18M299, 18M399, 18M499, 18M479, 18M599, 18M579, COMBO1, COMBO2, COMBONEW, 18M1379, 18M99, 18S199, 18S299, 18SUB1099, 18SUB1399, 18SUB1499, 18SUB199, 18SUB299, 18SUB399, 18SUB499, 18SUB599, 18SUB699, 18SUB999, 18SUBF199

540 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói cước thành công lần đầu, hoặc 540 ngày kể từ thời điểm gia hạn gói thành công trong thời gian quy định

CK30, CK50, CK70, CK100

Chương trình tặng 20.000đ vào tài khoản nội mạng

Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ của MobiFone trong 12 tháng từ thời điểm đăng ký thành công

LN1, LN2

12 tháng kể từ thời điểm gói cước được tặng thành công
 
 

Với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng xem các gói cước tại đây.